EIGEN SECTOR BREDE INITIATIEVEN

Finance for Biodiversity Pledge, Spitsbergen expeditie en Ambitie en Klimaatstatement NVB

Overhandiging Spitsbergen Ambitie aan Ed Nijpels, voorzitter Klimaatberaad Klimaatakkoord, juni 2018
Overhandiging Spitsbergen Ambitie aan Ed Nijpels, voorzitter Klimaatberaad Klimaatakkoord, juni 2018

Ik ben er trots dat ik de afgelopen jaren deel uit heb gemaakt van de verandering binnen de financiële sector.

Deze zet momenteel echt stappen naar een CO2-arme, biodiverse, leefbare en sociale toekomst.

Ik begeleid graag de financiële sector hierin door middel van eigen initiatieven en het bijdragen aan gezamenlijk stappen, namelijk:

  • Finance for Biodiversity Foundation, die ik samen met Anne-Marie Bor op heb gericht in 2021. De missie van deze Foundation is het faciliteren van samenwerkingen in werkgroepen en acties op het gebied van biodiversiteit binnen de financiële sector.

  • Finance for Biodiversity Pledge, die ik samen met Anne-Marie Bor initieerde en coördineerde, een gezamenlijk statement van financiële instellingen dat in 2020 is gelanceerd. Via deze Pledge roepen banken, verzekeraars, asset managers en fondsmanagers wereldleiders op om zich in te zetten voor natuurherstel en committeren zich aan het beschermen en herstellen van biodiversiteit via hun investeringen en financiële activiteiten.

  • De expeditie naar Spitsbergen die ik in 2018 samen met Bernice Notenboom organiseerde voor 30 CEO’s, RvB-leden en managers van financiele instellingen, energiecorporaties en maatschappelijke organisaties.

  • De begeleiding van de Spitsbergen Ambitie, een ambitieus gezamenlijk statement waarin vijftien banken, verzekeraars, vermogenbeheerders en investeerders zich committeren aan de Nederlandse reductie klimaatdoelstellingen en daarop gaan sturen en rapporteren voor 2022. Ik ben er heel erg trots dat dit commitment uiteindelijk is verankerd in het Klimaatakkoord van de Nederlandse overheid en daarmee een verplichting is geworden voor alle financiele instellingen in Nederland.

  • Platform Carbon Accounting (PCAF) waar ik aan de wieg stond vanuit mijn rol bij de Volksbank en bijgedragen heb aan de methodologie voor CO2-accounting die ASN Bank samen met Ecofys ontwikkelde voor de financiële sector (zie ook het methodologierapport uit 2017).
  • Initiatiefnemer van het klimaatstatement van de Nederlandse Vereniging van Banken waarin de Nederlandse banken zich committeerden aan klimaatdoelen en hier sinds 2015 jaarlijkse over rapporteren

Expeditie naar Spitsbergen met de financiële sector, georganiseerd samen met Bernice Notenboom, april 2018
Expeditie naar Spitsbergen met de financiële sector, georganiseerd samen met Bernice Notenboom, april 2018